فهرست : گالری ما

کلاس ورزش (ژیمیناستیک)

کلاس ژیمیناستیکمربی ژیمناستیک:خانم خلیفهاسامی ورزشکاران کوچولو ما:ستایش.عرفان.فرنوش.ابوالفضل.سوگند.فاطمه.مبین.مبینا.محمدحسین.زینب*****************************************************************************************************************************************یکی از ورزشکاران کوچک ما که از ۴سالگی تا دوره پیش دبستانی در مهد ساقه بود…