آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۴

بازدید از مدرسه

در تاریخ۱۳۹۴/۲/۱۶ کودکان پیش دبستانی از مدرسه پسرانه اسد آبادی بازدید کردند هدف آشنایی کودکان با مدرسه از نزدیک وآماده سازی آنها…