آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۵

گزارش بازدید از ساقه

در تاریخ ۹۵/۸/۱ از مهدکودک ساقه توسط جناب آقای شریفی نش رئیس گروه بازرسی و آقای مزیونی حراست  و مسئول مربوطه خانم…