آرشیو ماهانه: دی ۱۳۹۵

dsc_0071 اخبار مهدکودک
۳۹

[جشن یــلدا۱۳۹۶-۱۳۹۵

مراسم جشن یلدا در مهدکودک ساقه برگزارشد.ده نفرازکودکان تحت پوشش بهزیستی مهمان کودکان مهدساقه بودند.که هدایایی ازطرف مدیریت مهدسرکارخانم محسنی وشیخ فاضل…

425722355_259807 اخبار مهدکودک
۵۳

نشست خرمشهر۱۹آذر

نشست دوستداران کودکروزجمعه صبح وبعدازظهر۱۹آذر اولین نشست سازمان های دوستدارکودک درشهرهای آبادان وخرمشهرباحضورنمایندگان ده ها سازمان غیردولتی برگزارشد،شوروزو را کردند که به…